"Τα παιδιά τριγυρνούν στην Ευρώπη" στο πλαίσιο του προγράμματος Teachers4 Europe 2014-15 , από την Θεοχάρη Μαρία, δασκάλα του Ολοήμερου Δημ.Σχ. Κάτω Κλεινών

Σχολικό έτος: 
2014-2015
Αναρτήθηκε από: 
Θεοχάρη Μαρία

Αναρτήθηκε από την Θεοχάρη Μαρία

Στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κλεινών, στο  πλαίσιο του προγράμματος Τ4Ε για το σχολικό Έτος 2014-2015, οργανώθηκε και εφαρμόστηκε ένα project με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δράση στηρίχθηκε στην παραδοχή πως η γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ενοποίησης- αδελφοποίησης και να οδηγήσει στην αποδοχή από όλους τους ευρωπαίους πολίτες της πολυμορφίας και της διαφορετικότητας που υπάρχει εκεί. 

Καταρχάς, τα παιδιά γνώρισαν την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σύμβολά της, τα θεσμικά της όργανα, τον ρόλο της και τα δικαιώματα των πολιτών της. Στη συνέχεια, ξεκίνησε γι? αυτούς ένα ταξίδι, με όχημα τη φαντασία, από την ακριτική Φλώρινα προς τις χώρες της Ευρώπης. Οι μαθητές «επισκέφτηκαν» την Ιταλία, την Ισπανία και την Αυστρία όπου και γνώρισαν τα αξιοθέατα και τον πολιτισμό τους. Με τη συμμετοχή τους σε ποικίλες δραστηριότητες θαύμασαν τα μνημεία τους, «μαγεύτηκαν» από τη μουσική τους, απόλαυσαν τους χορούς τους, τους οποίους και χόρεψαν μαζί με τους μαθητές του Νηπιαγωγείου. Με βιωματικό τρόπο γνώρισαν το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το «Ενωμένοι στην πολυμορφία», ζωγραφίζοντάς το, δραματοποιώντας το, αλλά και εφαρμόζοντάς το στην πράξη καθώς οργανώσαμε πολλές κοινές δράσεις με τους μαθητές του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Κάτω Κλεινών και την Νηπιαγωγό, Υποψήφια Τ4Ε Στέλλα Μαβίδου. Όλο αυτό το «ταξίδι» οδήγησε στη δημιουργία ενός τραγουδιού όπου γινόταν αναφορά στη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την αρμονική συνύπαρξη όλων των Ευρωπαίων πολιτών  («?παίρνουν φως απ? τον ήλιο και φτιάχνουν την Ευρώπη, μια αγκαλιά?, μια παρέα..») Τέλος, ακολούθησε η συγγραφή ενός παραμυθιού στο οποίο αποτυπώθηκε η εμπειρία από αυτό το πρωτόγνωρο για όλους τους εμπλεκόμενους «ταξίδι». Η συγκεκριμένη ιστορία ψηφιοποιήθηκε και θα δραματοποιηθεί στην καλοκαιρινή, «ευρωπαϊκή», πλέον, γιορτή του σχολείου προκειμένου όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αλλά και οι γονείς που θα την τιμήσουν με την παρουσία τους, να γνωρίσουν κάθε πτυχή του προγράμματος Τ4Ε, το οποίο υλοποιήθηκε από το ολοήμερο τμήμα του σχολείου.   Στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κλεινών, στο  πλαίσιο του προγράμματος Τ4Ε για το σχολικό Έτος 2014-2015, οργανώθηκε και εφαρμόστηκε ένα project με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δράση στηρίχθηκε στην παραδοχή πως η γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ενοποίησης- αδελφοποίησης και να οδηγήσει στην αποδοχή από όλους τους ευρωπαίους πολίτες της πολυμορφίας και της διαφορετικότητας που υπάρχει εκεί. 
Καταρχάς, τα παιδιά γνώρισαν την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σύμβολά της, τα θεσμικά της όργανα, τον ρόλο της και τα δικαιώματα των πολιτών της. Στη συνέχεια, ξεκίνησε γι? αυτούς ένα ταξίδι, με όχημα τη φαντασία, από την ακριτική Φλώρινα προς τις χώρες της Ευρώπης. Οι μαθητές «επισκέφτηκαν» την Ιταλία, την Ισπανία και την Αυστρία όπου και γνώρισαν τα αξιοθέατα και τον πολιτισμό τους. Με τη συμμετοχή τους σε ποικίλες δραστηριότητες θαύμασαν τα μνημεία τους, «μαγεύτηκαν» από τη μουσική τους, απόλαυσαν τους χορούς τους, τους οποίους και χόρεψαν μαζί με τους μαθητές του Νηπιαγωγείου. Με βιωματικό τρόπο γνώρισαν το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το «Ενωμένοι στην πολυμορφία», ζωγραφίζοντάς το, δραματοποιώντας το, αλλά και εφαρμόζοντάς το στην πράξη καθώς οργανώσαμε πολλές κοινές δράσεις με τους μαθητές του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Κάτω Κλεινών και την Νηπιαγωγό, Υποψήφια Τ4Ε Στέλλα Μαβίδου. Όλο αυτό το «ταξίδι» οδήγησε στη δημιουργία ενός τραγουδιού όπου γινόταν αναφορά στη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την αρμονική συνύπαρξη όλων των Ευρωπαίων πολιτών  («?παίρνουν φως απ? τον ήλιο και φτιάχνουν την Ευρώπη, μια αγκαλιά?, μια παρέα..») Τέλος, ακολούθησε η συγγραφή ενός παραμυθιού στο οποίο αποτυπώθηκε η εμπειρία από αυτό το πρωτόγνωρο για όλους τους εμπλεκόμενους «ταξίδι». Η συγκεκριμένη ιστορία ψηφιοποιήθηκε και θα δραματοποιηθεί στην καλοκαιρινή, «ευρωπαϊκή», πλέον, γιορτή του σχολείου προκειμένου όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αλλά και οι γονείς που θα την τιμήσουν με την παρουσία τους, να γνωρίσουν κάθε πτυχή του προγράμματος Τ4Ε, το οποίο υλοποιήθηκε από το ολοήμερο τμήμα του σχολείου.    Στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κλεινών, στο  πλαίσιο του προγράμματος Τ4Ε για το σχολικό Έτος 2014-2015, οργανώθηκε και εφαρμόστηκε ένα project με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δράση στηρίχθηκε στην παραδοχή πως η γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ενοποίησης- αδελφοποίησης και να οδηγήσει στην αποδοχή από όλους τους ευρωπαίους πολίτες της πολυμορφίας και της διαφορετικότητας που υπάρχει εκεί. 
Καταρχάς, τα παιδιά γνώρισαν την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σύμβολά της, τα θεσμικά της όργανα, τον ρόλο της και τα δικαιώματα των πολιτών της. Στη συνέχεια, ξεκίνησε γι? αυτούς ένα ταξίδι, με όχημα τη φαντασία, από την ακριτική Φλώρινα προς τις χώρες της Ευρώπης. Οι μαθητές «επισκέφτηκαν» την Ιταλία, την Ισπανία και την Αυστρία όπου και γνώρισαν τα αξιοθέατα και τον πολιτισμό τους. Με τη συμμετοχή τους σε ποικίλες δραστηριότητες θαύμασαν τα μνημεία τους, «μαγεύτηκαν» από τη μουσική τους, απόλαυσαν τους χορούς τους, τους οποίους και χόρεψαν μαζί με τους μαθητές του Νηπιαγωγείου. Με βιωματικό τρόπο γνώρισαν το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το «Ενωμένοι στην πολυμορφία», ζωγραφίζοντάς το, δραματοποιώντας το, αλλά και εφαρμόζοντάς το στην πράξη καθώς οργανώσαμε πολλές κοινές δράσεις με τους μαθητές του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Κάτω Κλεινών και την Νηπιαγωγό, Υποψήφια Τ4Ε Στέλλα Μαβίδου. Όλο αυτό το «ταξίδι» οδήγησε στη δημιουργία ενός τραγουδιού όπου γινόταν αναφορά στη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την αρμονική συνύπαρξη όλων των Ευρωπαίων πολιτών  («?παίρνουν φως απ? τον ήλιο και φτιάχνουν την Ευρώπη, μια αγκαλιά?, μια παρέα..») Τέλος, ακολούθησε η συγγραφή ενός παραμυθιού στο οποίο αποτυπώθηκε η εμπειρία από αυτό το πρωτόγνωρο για όλους τους εμπλεκόμενους «ταξίδι». Η συγκεκριμένη ιστορία ψηφιοποιήθηκε και θα δραματοποιηθεί στην καλοκαιρινή, «ευρωπαϊκή», πλέον, γιορτή του σχολείου προκειμένου όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αλλά και οι γονείς που θα την τιμήσουν με την παρουσία τους, να γνωρίσουν κάθε πτυχή του προγράμματος Τ4Ε, το οποίο υλοποιήθηκε από το ολοήμερο τμήμα του σχολείου.    Στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κλεινών, στο  πλαίσιο του προγράμματος Τ4Ε για το σχολικό Έτος 2014-2015, οργανώθηκε και εφαρμόστηκε ένα project με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δράση στηρίχθηκε στην παραδοχή πως η γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ενοποίησης- αδελφοποίησης και να οδηγήσει στην αποδοχή από όλους τους ευρωπαίους πολίτες της πολυμορφίας και της διαφορετικότητας που υπάρχει εκεί. 
Καταρχάς, τα παιδιά γνώρισαν την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σύμβολά της, τα θεσμικά της όργανα, τον ρόλο της και τα δικαιώματα των πολιτών της. Στη συνέχεια, ξεκίνησε γι? αυτούς ένα ταξίδι, με όχημα τη φαντασία, από την ακριτική Φλώρινα προς τις χώρες της Ευρώπης. Οι μαθητές «επισκέφτηκαν» την Ιταλία, την Ισπανία και την Αυστρία όπου και γνώρισαν τα αξιοθέατα και τον πολιτισμό τους. Με τη συμμετοχή τους σε ποικίλες δραστηριότητες θαύμασαν τα μνημεία τους, «μαγεύτηκαν» από τη μουσική τους, απόλαυσαν τους χορούς τους, τους οποίους και χόρεψαν μαζί με τους μαθητές του Νηπιαγωγείου. Με βιωματικό τρόπο γνώρισαν το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το «Ενωμένοι στην πολυμορφία», ζωγραφίζοντάς το, δραματοποιώντας το, αλλά και εφαρμόζοντάς το στην πράξη καθώς οργανώσαμε πολλές κοινές δράσεις με τους μαθητές του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Κάτω Κλεινών και την Νηπιαγωγό, Υποψήφια Τ4Ε Στέλλα Μαβίδου. Όλο αυτό το «ταξίδι» οδήγησε στη δημιουργία ενός τραγουδιού όπου γινόταν αναφορά στη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την αρμονική συνύπαρξη όλων των Ευρωπαίων πολιτών  («?παίρνουν φως απ? τον ήλιο και φτιάχνουν την Ευρώπη, μια αγκαλιά?, μια παρέα..») Τέλος, ακολούθησε η συγγραφή ενός παραμυθιού στο οποίο αποτυπώθηκε η εμπειρία από αυτό το πρωτόγνωρο για όλους τους εμπλεκόμενους «ταξίδι». Η συγκεκριμένη ιστορία ψηφιοποιήθηκε και θα δραματοποιηθεί στην καλοκαιρινή, «ευρωπαϊκή», πλέον, γιορτή του σχολείου προκειμένου όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αλλά και οι γονείς που θα την τιμήσουν με την παρουσία τους, να γνωρίσουν κάθε πτυχή του προγράμματος Τ4Ε, το οποίο υλοποιήθηκε από το ολοήμερο τμήμα του σχολείου.    Στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κλεινών, στο  πλαίσιο του προγράμματος Τ4Ε για το σχολικό Έτος 2014-2015, οργανώθηκε και εφαρμόστηκε ένα project με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δράση στηρίχθηκε στην παραδοχή πως η γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ενοποίησης- αδελφοποίησης και να οδηγήσει στην αποδοχή από όλους τους ευρωπαίους πολίτες της πολυμορφίας και της διαφορετικότητας που υπάρχει εκεί. 
Καταρχάς, τα παιδιά γνώρισαν την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σύμβολά της, τα θεσμικά της όργανα, τον ρόλο της και τα δικαιώματα των πολιτών της. Στη συνέχεια, ξεκίνησε γι? αυτούς ένα ταξίδι, με όχημα τη φαντασία, από την ακριτική Φλώρινα προς τις χώρες της Ευρώπης. Οι μαθητές «επισκέφτηκαν» την Ιταλία, την Ισπανία και την Αυστρία όπου και γνώρισαν τα αξιοθέατα και τον πολιτισμό τους. Με τη συμμετοχή τους σε ποικίλες δραστηριότητες θαύμασαν τα μνημεία τους, «μαγεύτηκαν» από τη μουσική τους, απόλαυσαν τους χορούς τους, τους οποίους και χόρεψαν μαζί με τους μαθητές του Νηπιαγωγείου. Με βιωματικό τρόπο γνώρισαν το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το «Ενωμένοι στην πολυμορφία», ζωγραφίζοντάς το, δραματοποιώντας το, αλλά και εφαρμόζοντάς το στην πράξη καθώς οργανώσαμε πολλές κοινές δράσεις με τους μαθητές του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Κάτω Κλεινών και την Νηπιαγωγό, Υποψήφια Τ4Ε Στέλλα Μαβίδου. Όλο αυτό το «ταξίδι» οδήγησε στη δημιουργία ενός τραγουδιού όπου γινόταν αναφορά στη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την αρμονική συνύπαρξη όλων των Ευρωπαίων πολιτών  («?παίρνουν φως απ? τον ήλιο και φτιάχνουν την Ευρώπη, μια αγκαλιά?, μια παρέα..») Τέλος, ακολούθησε η συγγραφή ενός παραμυθιού στο οποίο αποτυπώθηκε η εμπειρία από αυτό το πρωτόγνωρο για όλους τους εμπλεκόμενους «ταξίδι». Η συγκεκριμένη ιστορία ψηφιοποιήθηκε και θα δραματοποιηθεί στην καλοκαιρινή, «ευρωπαϊκή», πλέον, γιορτή του σχολείου προκειμένου όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αλλά και οι γονείς που θα την τιμήσουν με την παρουσία τους, να γνωρίσουν κάθε πτυχή του προγράμματος Τ4Ε, το οποίο υλοποιήθηκε από το ολοήμερο τμήμα του σχολείου.    Στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κλεινών, στο  πλαίσιο του προγράμματος Τ4Ε για το σχολικό Έτος 2014-2015, οργανώθηκε και εφαρμόστηκε ένα project με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δράση στηρίχθηκε στην παραδοχή πως η γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ενοποίησης- αδελφοποίησης και να οδηγήσει στην αποδοχή από όλους τους ευρωπαίους πολίτες της πολυμορφίας και της διαφορετικότητας που υπάρχει εκεί. 
Καταρχάς, τα παιδιά γνώρισαν την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σύμβολά της, τα θεσμικά της όργανα, τον ρόλο της και τα δικαιώματα των πολιτών της. Στη συνέχεια, ξεκίνησε γι? αυτούς ένα ταξίδι, με όχημα τη φαντασία, από την ακριτική Φλώρινα προς τις χώρες της Ευρώπης. Οι μαθητές «επισκέφτηκαν» την Ιταλία, την Ισπανία και την Αυστρία όπου και γνώρισαν τα αξιοθέατα και τον πολιτισμό τους. Με τη συμμετοχή τους σε ποικίλες δραστηριότητες θαύμασαν τα μνημεία τους, «μαγεύτηκαν» από τη μουσική τους, απόλαυσαν τους χορούς τους, τους οποίους και χόρεψαν μαζί με τους μαθητές του Νηπιαγωγείου. Με βιωματικό τρόπο γνώρισαν το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το «Ενωμένοι στην πολυμορφία», ζωγραφίζοντάς το, δραματοποιώντας το, αλλά και εφαρμόζοντάς το στην πράξη καθώς οργανώσαμε πολλές κοινές δράσεις με τους μαθητές του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Κάτω Κλεινών και την Νηπιαγωγό, Υποψήφια Τ4Ε Στέλλα Μαβίδου. Όλο αυτό το «ταξίδι» οδήγησε στη δημιουργία ενός τραγουδιού όπου γινόταν αναφορά στη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την αρμονική συνύπαρξη όλων των Ευρωπαίων πολιτών  («?παίρνουν φως απ? τον ήλιο και φτιάχνουν την Ευρώπη, μια αγκαλιά?, μια παρέα..») Τέλος, ακολούθησε η συγγραφή ενός παραμυθιού στο οποίο αποτυπώθηκε η εμπειρία από αυτό το πρωτόγνωρο για όλους τους εμπλεκόμενους «ταξίδι». Η συγκεκριμένη ιστορία ψηφιοποιήθηκε και θα δραματοποιηθεί στην καλοκαιρινή, «ευρωπαϊκή», πλέον, γιορτή του σχολείου προκειμένου όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αλλά και οι γονείς που θα την τιμήσουν με την παρουσία τους, να γνωρίσουν κάθε πτυχή του προγράμματος Τ4Ε, το οποίο υλοποιήθηκε από το ολοήμερο τμήμα του σχολείου.     

                

 

Δημιουργία & συντήρηση: Απόστολος Πουγαρίδης, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19