Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Σχολικό έτος: 
2021-2022
Αναρτήθηκε από: 
Σύλλογος Διδασκόντων
Από το τρέχον σχολικό έτος προστέθηκε στο Αναλυτικό Πρόγραμμα μαθημάτων η διδασκαλία των ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. Οι μαθητές θα επεξεργάζονται θέματα που αφορούν τους ίδιους, αλλά και ζητήματα που απασχολούν το  ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους θα αναζητούν τα αίτια που τα προκαλούν, καθώς και τρόπους επίλυσής τους. Παρατίθεται το Σχέδιο Δράσης του Σχολείου μας για το σχολικό έτος  2021 2022 :